14955

Öğrenci Sayısı

681

Akademik Personel Sayısı

543

İdari Personel ve Sürekli İşçi Sayıları

34643

Mezun Öğrenci Sayısı